2006. november 1.

Köszönjük, Somogyvár!

Köszönet illet mindenkit, aki élt alkotmányos jogával és részt vett az október 1-jei helyhatósági választáson.
Képviselő-társaim és a magam nevében is tisztelettel köszönöm meg azt a sok száz szavazatot, amellyel lehetővé tették, hogy a megkezdett munkát folytathassuk és bizalmukból tovább szolgálhatjuk Somogyvárt, Önöket.
Köszönöm a választási bizottság és a szavazatszámláló bizottságok tagjainak a választás előkészítése és lebonyolítása során végzett szakszerű, pontos munkájukat.
Megnyugtató, hogy a kampány utolsó pillanatában elterjesztett gyalázkodó, aljas módon névtelenül írt szórólap sem hozta meg a szerzői és terjesztői számára várt eredményt. Az emberek elsöprő többséggel a nyugalmat, a békés fejlődést választották.
Az irigységtől, bosszúvágytól fűtöttek kis csoportja azóta csalódottan, mi sokan, jóérzésű somogyváriak viszont büszkén értesültünk arról, hogy Somogy megye közgyűlése egyhangúlag, 40 szavazattal Gelencsér Attilát választotta a megye első emberévé. Gratulálunk Attila, eredményes munkát kívánunk, jóvoltodból Somogyvár picit megint a megye "központja" lehet...
A választás ünnepe elmúlt, munkás hétköznapok következnek. A testület alakuló ülésén a korábbi kettő helyett három bizottságot választottunk, hogy a nagyobb hatékonyság érdekében minél szélesebb körben, minél többen kapcsolódhassanak be a közösségért végzett munkába. Vincze Rita jegyzőnk nemrég egy egészséges kislánynak adott életet, gratulálunk és jó egészséget kívánunk! A hivatalban visszatéréséig - mint arról már értesítettük Önöket - Németh Judit látja el a körjegyzői feladatokat. A munkát úgy szervezzük meg, hogy távollét miatt senki érdeke ne sérülhessen.
Ahogy eddig, ezután is nyitottak vagyunk minden javaslatra, ötletre, építő kritikára. Bárki, aki szereti Somogyvárt, lehetőséggel bír az együtt dolgozásra. A várható - minden önkormányzatot sújtó - anyagi nehézségek ellenére igyekszünk biztosítani intézményeink zavartalan működését és nem mondunk le fejlesztési elképzeléseinkről sem.
"Mi tegnap elég volt, mára elégtelen, mi tegnap jó volt, ma már haszontalan."(Kossuth)

Móring József Attila
polgármester

 

Az önkormányzati választások eredménye

Somogyvár községben a választások törvényesen, problémamentesen zajlottak le. A somogyvári névjegyzékben induláskor 1414 választópolgár szerepelt, amelyből összesen 19 főt kellett törölni (lakcímváltozás, elhalálozás miatta) és 13 főt vettünk fel (lakóhely létesítése miatt), így a szavazáson a névjegyzékben összesen 1408 fő szerepelt a szavazás napján. Szavazóként összesen 922 választópolgár jelent meg az urnák előtt. A részvételi arány így 65,48 %-os, míg az országos átlag 53 % volt.
A szavazatok alapján a polgármester-jelöltek közül Móring József Attila 725, míg Móring Lászlóné 184 szavazatot kapott. Ezek alapján a következő ciklusban ismét Móring József Attila lett Somogyvár polgármestere. A képviselő-testület 16 jelöltje az alábbiak szerint osztozott a választópolgárok szavazatain:
Gelencsér Attila 663, Biró Norbert 658, Gyurákovics László 648, Kenesei Katalin 597, Fazekas Zoltánné 557, Márton Lajos 543, Szabó Béla László 532, Karmacsi Ernő Bálint 511, Tarnai Ernő 465, Móring Lászlóné 337, Balázs István 287, Kollár Istvánné 280, Bartek Zoltán Bertalanné 250, Jakabfi Ádám 185, Andiné Bokor Marianna 142, Buna István János 101 szavazatot kapott.
Képviselők lettek: Gelencsér Attila, Biró Norbert, Gyurákovics László, Kenesei Katalin, Fazekas Zoltánné, Márton Lajos, Szabó Béla László, Karmacsi Ernő Bálint és Tarnai Ernő.
A kisebbségi választások során Somogyváron cigány kisebbségi választásokat lehetett kiírni, hiszen 2006. július 15-ig legalább 30 fő szerepelt ebben a névjegyzékben, ami a kiírás feltétele volt. A cigány névjegyzékben összesen 35 választópolgár szerepelt, ők egy külön szavazókörben, a Faluházban szavazhattak. A kisebbségi önkormányzatokban a testület tagjainak száma 5 fő, így a jelöltként indulók valamennyien testületi tagok lettek. Szavazóként a szavazókörben 22 fő jelent meg. Az induló jelöltek eredményeik a következőképpen alakultak: Bogdán István 19, Bogdán János 19, Ignácz Tibor 19, Orsós János 18 és Kalányos Sándor 14 szavazatot kapott.

Németh Judit
HVI vezető

 

Az alakuló ülés hírei

A sikeresen lezajlott önkormányzati választásokat követően az új képviselő-testület 2006. október 11-én tartotta alakuló ülését, amelyen részt vett Papszt Lajos, Lengyeltóti polgármestere, a Pogány Völgyi Többcélú Kistérségi Társulás Elnöke, valamint Böröcz János somogyvámosi és Tapolczai József buzsáki polgármesterek.
Az alakuló ülésen a megválasztott polgármester és a képviselők letették az esküt. Ezek után kerültek átadásra a képviselők és a polgármester részére a megbízólevelek, amelyeket a Helyi Választási Bizottság elnöke, Frankó András adott át.
Az ülés ezek után a napirendek tárgyalásával folytatódott. Elsőként a Választási Bizottság Elnökének tájékoztatóját hallgathattuk meg a választások lebonyolításáról és az ott született eredményekről.
A következő napirendi pontként Móring József Attila polgármester ismertette ciklusprogramját. Ebben az elkövetkezendő évek lehetőségeit, feladatait, terveit vette számba.
A következő napirendi pontokban az önkormányzat SzMSz-ének módosítására és felülvizsgálatának elvégzésére történő megbízás adása történt meg.
Ezek után került sor a bizottságok tagjainak megválasztására. A Képviselő-testület úgy döntött, hogy változtat eddigi bizottsági struktúráján, és három bizottságot hoz létre. Így jött létre a Gazdasági Bizottság, amelynek elnöke Fazekas Zoltánné, képviselő tagjai: Márton Lajos és Tarnai Ernő, külső tagjai pedig: Somogyi Tiborné és Tüttő Lajosné lettek. A bizottság feladata elsősorban az önkormányzat költségvetésének előkészítése, a gazdálkodásának ellenőrzése, a beruházások tervezése lesz. Átalakult az eddigi kulturális és sport ügyekkel foglalkozó bizottság is. A most megválasztott Kulturális Bizottság elnöke Gyurákovics László, képviselő tagjai: Szabó Béla, Gelencsér Attila, Tarnai Ernő, nem képviselő tagjai: Tóth László, Nyers Márta és Récsei Renáta. A bizottság feladata elsősorban az önkormányzati rendezvények előkészítése és megszervezése valamint a Somogyvári Hírmondó szerkesztése.
Teljesen új bizottságként jött létre a Szociális Bizottság, amelynek feladata elsősorban a szociális bérlakások pályázatainak, valamint a kamatmentes kérelmeknek elbírálása lesz. A bizottság elnöke: Kenesei Katalin lett, képviselő tagjai: Karmacsi Ernő, Márton Lajos, Szabó Béla, nem képviselő tagjai pedig: Tüttő Istvánné, Nyers Éva és Balázs István lettek. Az alakuló ülés következő napirendjeként került sor az alpolgármester megválasztására. A polgármester e tisztségre Biró Norbert képviselőt javasolta. A testület és a jelölt is elfogadta a jelölést, így titkos szavazással egyhangúlag Biró Norbertet választották meg alpolgármesternek.
A következő napirendi pontként a bizottságok nem képviselő tagjai tették le az esküt, aláírták az esküokmányokat.
Az ülés ezek után a polgármester illetményéről döntött. A jogszabályok, valamint a Gazdasági Bizottság javaslata alapján a polgármester illetményét 312.800,- Ft-ban állapította meg a testület. Ezt követően került sor az alpolgármester tiszteletdíjának és költségtérítésének megállapítására. A polgármester javaslata alapján az alpolgármester tiszteletdíját havi 200.000,- Ft-ban, míg költségtérítését 40.000,- Ft-ban állapította meg a képviselő-testület.
A soron következő napirend a gazdasági program ismertetése volt. A polgármester úr elmondta, hogy az elkövetkező ciklusban az önkormányzat milyen gazdasági kondíciókkal rendelkezik, milyen kiadásokkal és bevételekkel számolhat. Döntés született még arról is, hogy a Lengyeltóti székhelyű Pogányvölgyi Többcélú Kistérségi Társulásban a polgármestert az alpolgármester helyettesíthesse.

Németh Judit
mb. körjegyző

 

Kedves Somogyvári Választópolgárok!

Ezúton szeretném megköszönni annak a 336 választópolgárnak a támogatását, aki úgy gondolta, polgármesterként vagy képviselőtestületi tagként szeretne látni községünk önkormányzatában.
Köszönöm, hogy bíztak bennem, és ezt szavazataikkal is kinyilvánították.
Tisztelettel:

Móring Lászlóné
tanár

Hazatért....

Egy nagy generáció utolsó tagja volt.
Már fiatalon olyan súlyos betegségen esett át, hogy orvosai azt mondták: csoda, hogy életben maradt. Talán ennek következtében szentelte egész életét Teremtőjének.
Majd' száz kilométerre került szülőfalujától, de mindig szeretettel emlékezett Somogyvárra, és mindig boldogan jött, ha hazahívtuk.
Egész életét az alázat, a szolgálat jellemezte. Az anyagi javakat eszköznek tekintette ahhoz, hogy adjon, hogy jót tegyen valakivel.
Ennek szellemében az utóbbi esztendőkben több millió forintot adományozott szeretett szülőfaluja templomának. Jóvoltából lett fűtés, festett üvegablakok és kezdhettünk hozzá a nagy tatarozáshoz. Bizton állíthatjuk: ilyen bőkezű mecénása falunknak a Széchenyiek óta nem volt! Nemcsak ezért, hanem a falu polgárai iránt érzett tiszta szívű szeretetéért is döntött úgy néhány éve a képviselő-testületünk, hogy Somogyvár Díszpolgárává avatja.
Most hazatért.
Lelke a Teremtő színe előtt, míg teste végakaratának megfelelően szeretett szülőfalujának temetőjében, áldott emlékű szüleivel egy sírban alussza örök álmát.
Sebestyén József Atya, nyugodj békében!

 

Oly régen feledésbe merült népszokásokról

A népszokások nagyon fontosak az emberi életben, mert egy adott népcsoport tulajdonságait jellemzi. A történelem folyamán a népszokások is megváltoztak és talán sokuk feledésbe is merült. A fiatalabb generációk nem törekszenek arra, hogy kövessék ezeket és átadják gyermekeiknek. Pedig a magyar népszokás csak a miénk és ezeket senki sem veheti el a magyaroktól.Ű
A magyar népszokások éppúgy tartalmaznak pogány eredetű elemeket, mint katolikus, vagy más babonás eredetűeket. A népszokások igen nagy táji eltéréseket mutatnak. A katolikus vidékek szokásai eltérnek a protestáns falvakétól. Az utóbbiaknál elsősorban a lakodalom, farsang, disznótorok ünnepélyes külsőségek között zajlottak le, míg a katolikus Dunántúl szívesebben ülte meg a naptári ünnepeket.

 

Téli népszokások

Egy sor, vallásos eredetű ünnepet foglal magában ez a ciklus: karácsony, aprószentek napja, vízkereszt.
Leírja, hogy a XVI. századig karácsonykor kezdődött az újév. A néphit szerint, ami az év első napján történik, az meghatározza az egész évet.
A karácsonyfa állítás a XIX. század negyvenes, ötvenes éveiben városon jelent meg. Erdély néhány megyéjében az "aranyos csikó" hozza az ajándékot. A karácsonyi játékok legrégebbi rétegét a latin nyelvű liturgikus játékok képviselik. A betlehemes játékok fő jelenete a pásztorjáték. A névnapi köszöntések a december 26-i, 27-i István és János napokhoz kötődnek. A december 28-i aprószentek napi korbácsolás az ország egész területén ismert szokás. A korbácsoláshoz mondókát mondanak, hogy elűzzék a keléseket, betegségeket. A korbácsolás a legényavatás egyik formája.
November végén illetve december elején találunk olyan jósló és serkentő szokásokat, melyek az újév közeledésére figyelmeztetnek. Honfoglaló őseink időszámítása különbözött az itt élő népekétől. A mi évkezdésünk őszre vagy tavaszra esett. Ennek oka a nyári legelőre való kivonulás és az őszi, téli legelőkre, szállásra valóköltözés.
Tél eleji babonás népszokások és jósló napok a Katalin, András, Borbála és Luca napja. Katalin napon az időjárást figyelik meg, amiről a következő versike tanúskodik: "Ha Katalin locsog, karácsony kopog." Ez fordítva is igaz: "Ha Katalin kopog, karácsony locsog." A vers lényege, hogyha Katalin napján esik a hó, vagy mínusz fokot mutat a hőmérő, akkor karácsony napján enyhe csapadék-mentes idő várható. András nap esetén az eladó sorban lévő lányok lefekvés előtt lenyeltek három szem búzát és ittak rá három korty vizet. Ugyanis úgy tartották, hogy ekkor a jövendőbelijükkel álmodnak.
Luca napjához sok népszokás fűződik. Ha egy hajadon leány szeretné megtudni jövendőbelijének nevét, akkor gyúr egy adag tésztát és gombócokat formál belőle. Mindegyik gombócba tesz egy cédulát, melyen egy férfinév szerepel. A gombócokat forrásban lévő vízbe teszi, s amelyik gombóc először jön a felszínre, és amilyen név van rajta, a lány jövendőbelijének is ez lesz a neve. Szintén eladósorban lévő lányok szokása ezen a napon tizenhárom papírcédulára tizenhárom férfinevet felírni. December 24-éig ki kell húzni naponta egy cédulát, amelyet anélkül, hogy megnézné milyen név áll rajta, a tűzbe kell dobni. Majd szenteste ki kell húzni az utolsót és így marad egy cédula. Amilyen név szerepel a papíron, a lány jövendőbelijének az lesz a neve.
A szerelmes párok Luca napján ólmot öntenek, és az ólom formájából próbálják megjósolni kettejük jövőjét.
Luca napjától szentestéig 12 nap van. Ezt a 12 napot a következő év 12 hónapjával azonosítják időjárás és szerencse szempontjából. Ha december 14-én nagyon hideg, száraz idő van, akkor a következő év februárjában hideg és csapadékmentes idő várható. Ha valakinek december 18-án eltörik a keze, akkor a következő év júniusában oda kell figyelnie egészségére.
Luca napján kezdik el faragni a Luca széket. Általában ezt férfiak végzik. Minden nap faragnak rajta és december 24-ére el kell készülnie. A hagyomány szerint, ha az éjféli misén a Luca szék készítője feláll a székére, meglátja a falu boszorkányait. De utána menekülnie kell. Ezért célszerű, ha mákot szór el maga után, mert a boszorkányoknak azt fel kell szedniük, így az üldözött megmenekül.
Luca napja sok mindenben kapcsolatba hozható a karácsonnyal. Ezekről a népszokásokról a Somogyvári Hírmondó következő számában olvashatnak.

Márton Katalin

 

 

Emlék-kép

20 éve lakom Somogyváron, de szívemben még mindig sok helyet foglal el szülővárosom, Salgótarján. Édesanyámmal sokszor beszélgettünk a közelmúltról. Az ünnep közeledtével jutott eszembe az a történet, ami 1956 kora téli napján történt Salgótarjánban.
Miután az 1956-os forradalmat és szabadságharcot a szovjet csapatok vérbe fojtották, a hatalom néhány hétig várt a megtorlással, hogy megszilárdítsa pozícióit. A karhatalom időlegesen elismerte az újonnan alakult Munkástanácsokat, sőt néhányat vezetőik közül át is vettek a pártvezetés soraiba, hogy a tömegeket lecsillapítsák.
Abban az időben Salgótarján igazi munkás város volt. Több gyár működött a városban, saját kolóniájával. Ilyen volt például az üveggyári, az acélgyári, bányagépgyári kolónia. Így itt is hamar megalakult a Munkástanács.
December 8-án, a hajnali órákban ÁVH-s tisztek letartóztattak két munkástanács-vezetőt. Ez a hír futótűzként terjedt el a városban. A letartóztatások hírére üveggyári, vasgyári munkások, bányászok és a hozzájuk csatlakozók a salgótarjáni rendőrkapitányság, valamint a megyei tanács elé vonultak, és békés tüntetésen követelték a vezetőik szabadon engedését. Az akkori városközpontban lévő "Vásártér" lassan megtelt gyári munkásokkal. A téren sok asszony és gyermek is tartózkodott. Az anyák siettek haza családjaikhoz, a gyerekek együtt játszottak, beszélgettek. Volt, aki édesapját várta a megállóban, hogy együtt térjenek haza, volt, aki a téli tüzelőt lapátolta be a pincébe, hogy a karácsony igazi meleg békességben teljen.
A téren a tömeg csak gyűlt, figyeltek, nézelődtek, hogy mi lesz. De katasztrófára nem gondolt senki. Ezt a látszat nyugalmat az első puskalövés törte meg, amit a megyetanács tetejéről adott le egy karhatalmista. Ezt követte a pufajkások, a rendőrök, a szovjetek géppuskáinak tüze. A fegyverropogás 8-10 percig tartott. A tömegben pánik tört ki. Mindenki menekülni próbált. Amikor végre ismét csend lett, az utca vérző testekkel volt tele. Összesen 46 személyről tudunk, akik a sortűzben vesztették életüket, bár egyes források 130, vagy annál több halottról beszélnek. A sebesültek száma pedig 140-150 közé tehető.
Hogy miért van ez az adatbeli eltérés? Sokan nem merték bejelenteni az eltűnt hozzátartozóikat, mivel féltek a megtorlástól. Sok embert menekülés közben ért a halál. Hátulról kapták a gyilkos golyót. Voltak asszonyok, kik gyerekekkel a fából épült buszváróban keresték a megmenekülést. Nem jól tették. A búvóhely egyenesen csapda lett, mivel ha a golyószóró sorozatai el is kerülték testüket, a fa szilánkjai halálos sérülést okoztak. A halottakat a kórház udvarára szállították. Közülük két áldozatot említenék.
Az elhunytak között volt egy 18 éves fiú. Ő volt az, aki a téli tüzelőt lapátolta be a pinceablakon.
Volt egy város szerte híres cigányprímás. Jó kiállású, hollófekete hajú ember volt. Ismerte, becsülte őt mindenki. Másnap egy megtört, fehér hajú férfi siratta kisfiát a kórház udvarán. A bánat, a gyász hollófekete haját fehérre festette.
E napnak történetét szüleim mesélték el, kik, mint ifjú házasok élték át az eseményeket.
A város úgy gondolta, hogy ez a sortűz egy előre megtervezett megtorlás volt. A munkásokat a térre csalták. A gyárak, üzemek vezetői vagy már előre tudtak a tervről, vagy az utolsó pillanatban megszólalt az a bizonyos "fekete telefon". A vezetők saját lelkiismeretükre hallgatva cselekedtek. A Vágóhíd vezetője lezáratta a kaput, a munkásokat nem engedte ki a telepről. Az acélgyári kolónia sorompója mögött hosszú sorokban várták a munkások, hogy részt vehessenek a békés tüntetésen. A sorompó felnyitása azonban váratott magára vezetőségi utasítás miatt. Ők késve, a sortűz után értek a térre. Voltak még akkor is jó emberek.
Az emberek eltemették halottaikat, sebeiket gyógyítgatták, de nem felejtettek. A bűnösök büntetlenek maradtak, de a város tudja, hogy kik voltak ők. Megvetéssel, közönnyel beszélnek róluk. Az emberek fontosabbnak tartják a bosszú helyett, hogy ne felejtsünk, hogy emlékezzünk! Nagyszülők meséljenek a szülőknek, szülők a gyermekeiknek. Emlékezzünk a sok ártatlan áldozatra, 1956 Salgótarjánjára, december 8-ára.
Köszönöm, hogy én emlékezhettem.
Köszönöm, hogy emlékeznek!

Nyers Éva

 

A Szent László Király Általános Iskola Diákönkormányzatának munkaterve a 2006-2007-es tanévre

A diákönkormányzatot a tanulók érdekeinek képviseletére hozta létre az iskola tanulóközössége. Tevékenysége a tanulókat érintő valamennyi kérdésre kiterjed.

Fő célkitűzéseink:

A DÖK fő feladatának továbbra is a hagyományápolást, és az öntevékeny módon megvalósuló rendezvények szervezését, illetve a diákjogok védelmét tartja. A természetvédelmi és a környezetvédelmi nevelés iskolánkban mindig is kiemelt helyet kapott, ezért tartottuk fontosnak, hogy több jeles napot is beemeljünk a szabadidős programjaink közé.

Szeptember: Veszélytérképek készítése, Suli-buli ismerkedési délután
Október: Állatok világnapja, Sport délután, Videó klub, Papírgyűjtés, Takarékossági világnap
November: Osztálybemutatók, Sport délután, Fogápolási hónap
December: AIDS ellenes világnap, Mikulás buli, Luca napi vásár, Kézműves délután, Videó klub
Január: Ötös-gyűjtő verseny, kitűnő tanulók jutalma: korcsolyázás a jégcsarnokban, Sport délután
Február: Farsang, Sport délután, Videó Klub
Március: Víz világnapja, Videó klub
Április: Író-olvasótalálkozó Nógrádi Gáborral, Egészség hónap, Föld világnapja, Sport délután
Május: Madarak-fák világnapja, Videó klub, Gyereknap
Június: Mosoly-díj átadása, Legtöbbet javító osztály kihirdetése, Kirándulás a DÖK tagokkal

Minden programunk nyitott a nagyközönség számára, ezért szeretettel várunk minden kedves érdeklődőt, akik betekintést szeretnének nyerni "színes, élménydús" életünkbe!

A legközelebbi programunk az osztálybemutató lesz, melynek időpontja november 17. délután 13 óra 30 perc, helyszíne a sportcsarnok. Jöjjenek el és töltsenek velünk egy kellemes délutánt!

Karmacsiné Récsei Ildikó
Diákönkormányzatot Segítő Pedagógus

 

60 éves az Intézet

A Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon 162 embernek ad munkát, akik javarészt településünk, Somogyvár lakosai.
Az idei évben intézményünk nevezetes évfordulóhoz érkezett. Novemberben lesz hatvan éve, hogy iskolánk megnyitotta kapuit. 10 évvel ezelőtt az ötvenedik évforduló alkalmából került megrendezésre először a születésnap, amely mára hagyománnyá vált.
1946 november 4-től többnyire állami gondozott, értelmileg sérült fiúk töltötték meg a Széchenyi kastély falait (körülbelül 40 fő), amely azóta is gyógypedagógiai intézményként működik. Akkoriban Állami Gyógypedagógiai, Gazdasági és Foglalkoztató Fiúintézetnek hívták, aminek első igazgatója Újvári Ferenc volt. Az 1962-re befejeződött épületbővítések lehetővé tették, hogy a gyerekek létszáma 300-ra nőjön. Az 1978/79-es tanévtől lányok is helyet kaptak nálunk. Mára sok változáson ment keresztül az iskola, ami azóta is megyei fenntartású és beiskolázású intézmény.
A nevezetes évforduló alkalmából iskolánk gazdag programokkal készül az ünnepre, amely több napos lesz, és nem csak a jelent foglalja magába, hanem a múltat is, hiszen nyugdíjasaink is velünk együtt ünnepelnek.
Ezen alkalomból egy könyv is megjelenik, melyet az itt dolgozó kollégák ajándékba kapnak, de érdeklődés esetén mások is megvásárolhatják. Az ünnepség egy - a gyerekeknek tervezett - éjszakai kalandtúrával kezdődik, amit nyugdíjas találkozó követ, amelyen a diákok műsorral kedveskednek. Emellett több sportrendezvény is színesíti a napokat. Meghívott vendégeink számára ünnepi műsorral és állófogadással készülünk. Sor kerül egy kopjafa avatására is, melyet Pusztai Szabolcs kollégánk saját kezűleg faragott. Az alkotás az egészségház előtt kap helyet, az öt évvel ezelőtt állított emlékoszlop és a hosszú életű vérbükk mellett.
Minden előző igazgatónknak és mostani igazgatónőnknek köszönjük, hogy iskolánk megérhette eme szép jubileumot.
Köszönjük minden helyi és vidéki szponzorunk segítségét, akik támogatásukkal hozzájárulnak rendezvényünk megtartásához.

Nyers Márta és Tóth László

 

Köszönet a vérért!

2006. október 3-án a somogyvári Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthonban jótékonysági véradást szerveztünk. A véradás célja: segíteni a Kaposi Mór Megyei Kórház életmentő, gyógyító tevékenységét, ahol júniusban az intézmény tanulójának Bogdán Antalnak az életéért küzdöttek. Antal egy szerencsétlen baleset következtében - fáról leesett - olyan súlyos belső sérüléseket szenvedett, hogy az azonnali műtét - a pécsi, a kaposvári sebészek, az egészségügyi dolgozók küzdelme és a felhasznált 28 palack vér - sem mentette meg az életét.
Köszönjük a hozzátartozóknak, a barátoknak, akik együtt izgultak az iskolavezetőivel, tanáraival, dolgozóival azon az éjszakán a kórházban.
Köszönettel tartozunk Móring József Attila Somogyvár, és Böröcz János Somogyvámos polgármesterének és feleségének, akik segítettek a véradás megszervezésében.
Köszönjük mindenkinek, akik eljöttek, hogy segítsenek, az iskola tanulóinak és dolgozóinak.
Köszönjük Somogyvár polgárainak: Gerecs Ernőné, Kustán József, Pappné Bendes Tímea, Proity Zoltán és Szabó Jánosné.
Somogyvámosról Böröcz Jánosnénak, Ignácz Gyöngyinek, Maar Sándornak, Pintér Jánosnénak, Polecsákné Papp Ildikónak és Bencze Józsefnek mondunk köszönetet.
A csaknem 100 jelentkezőből 74 ember 30 liter vért adott.
Köszönjük...

Az intézmény vezetése nevében,
Papné Kristóf Marianna ápolónő

Karate - hírek

Idén nyáron már harmadszor vettünk részt a balatonlellei edzőtáborban. Az edzések - az előző évekhez hasonlóan - idén is nagyon sok energiát, fegyelmezett munkát követeltek a karatékáktól. A kezdőknek napi két, az idősebbeknek napi 3-4 edzésük volt. Az edzések közötti időt strandolással, sétával és játékokkal igyekeztünk kitölteni. Az edzőtábort vizsga zárta. Gyermekeink megállták helyüket: mindnyájan övfokozatot szereztek. Ősszel megkezdték a versenyekre való felkészülést, de azért szórakozásra is jutott idő: Torma László és Mucsi László úr jóvoltából balatoni vitorlázáson vettek részt. Az első őszi verseny októberben a Budapest Fortuna Cégmester Kupa volt, amelyen szép sikereket értek el versenyzőink.

 • Karmacsi Fanni kata arany
 • Balogh Laura kata ezüst
 • Sipos Alexandra kata ezüst
 • Joó Viktória kata bronz
 • Kassai Lajos kata , kumite bronz
 • Kondor Krisztián kata bronz
 • Tóth Gergő kata bronz
 • Tóth Rebeka kata bronz
 • Tüttő Enikő kata bronz

A Nyugat - Magyarországi Diákolimpiai elődöntőjét Várpalotán rendezték meg.

 • Karmacsi Fanni kata arany
 • Sipos Alexandra kata ezüst

A két karatéka novemberben, az Országos döntőben képviseli szakosztályunkat. Az év folyamán még Ercsiben és Siófokon lesz verseny, valószínűleg ezeken is részt veszünk.
Köszönettel tartozunk támogatóinknak. A nyári táborozásnál ill. ebben a negyedévben támogatóink voltak: Somogyvár Község Önkormányzata, Somogy Megyei Ifjúsági és Sportbizottság, Györki Béla, Récsei Renáta, Sebestyén Márta, Mucsi László, Torma László, Visnyei László, Községi Sportegyesület, Móring József Attila, Kenéz István.
Támogatásuk nélkül jóval nehezebb lett volna a táborozás költségeinek fedezése ill. a versenyeken a nevezési díjak kifizetése. Nagylelkű támogatásukat ezúton is köszönjük. Versenyzőinknek eredményes felkészülést, a versenyekhez kitartást, erőt kívánunk.

Somogyvári KÖSE Karate Szakosztály
Szülői Munkaközösség

 

Jakabfi Zsanett a válogatottban

Zsanett 2004 augusztusában került az MTK női csapatához. Hamarosan bekerült a kezdő csapatba, amit gólokkal hálált meg. 2004-2005-ös bajnokságot és a kupát is megnyerték. A kupadöntőben Zsanett 2 góllal járult hozzá a csapat sikeréhez. Csapataival 2004 óta egy U15-ös bajnoki címet, egy felnőtt bajnoki címet és egy Magyar kupa elsőséget szerzett. 2006 szeptemberében meghívást kapott az U19-es válogatottba. A válogatott a törökországi Eb-n a következő csoportba került: Portugália, Törökország, Svájc, Magyarország. A nem könnyű csoportból sikerült továbbjutni a következő decemberi selejtezőbe a magyar válogatott csapatának. Ebből a sikerből Zsanett jó játékkal és két góllal vette ki a részét.

Kulturális Bizottság és Jakabfi László

 

Gólt szerzett a világbajnokságon játszó Kakstadter Csaba!

A németországi Hannoverben rendezett labdarúgó-világbajnokságon - a MÉS-válogatott tagjaként - vett részt Kakstadter Csaba, a somogyvári Somogy Megyei Óvoda, Általános Iskola, Speciális Szakiskola, Diákotthon és Gyermekotthon sportolója. Kakstadter jó játékkal és góllal segítette a válogatottat, amely l6 ország közül az 5. lett. A magyarok kikaptak Angliától (0-3), döntetlent játszottak Mexikóval (1-1), Koreát legyőzték (7-0). A legjobb nyolc között kikaptak Hollandiától (0-4). Az együttes Franciaországot verve (3-1,) játszhatott az 5. helyért, ahol Észak Írország válogatottját büntetőkkel 4-2-re győzték le.

Papp József

 

Sertésborda hentes módra

Hozzávalók 4 személyre: 4 vastagabb szelet sertéskaraj, 10 dkg sonka, 10 dkg csemegeuborka, 10 dkg füstölt húsos szalonna, 1 dkg liszt, 1 dl csontlé, 4 dkg zsír, 1 kávéskanál paradicsompüré, petrezselyemzöld, só, őrölt bors

Előkészítés: A csont nélküli karajszeleteket jól kiverjük, és megsózzuk. A sonkát, a szalonnát és az uborkát vékony csíkokra vágjuk.

Elkészítés: A húst a zsírban hirtelen kisütjük, és melegen tartjuk. A zsíron továbbpirítjuk a szalonnát, majd a sonkát és az uborkát. Rászórjuk a petrezselyemzöldet, majd sóval és borssal ízesítjük. Belekeverjük a paradicsompürét, a lisztet és ráöntjük a csontlevet. Jól összeforraljuk.

Tálalás: Előmelegített tálra rakjuk a szeleteket, és mindegyikre ráhalmozunk egy adag ragut. Hasábburgonyát kínálunk mellé.

Molnár Zoltán

 

Elindult és folyamatosan zajlik a templom felújítása. A munkálatok az előzetes terveknek megfelelően folynak. Adományokkal segíthetik a felújítást.
(Számlaszám: 67100420-10001789 Somogyvár Műemlékei Védelmében Közalapítvány )

 

Katalin bál

A bál időpontja és helyszíne: Faluház, november 25., szombat.
Jegyek elővételben, a hivatalban is kaphatók 1300 Ft/fő áron.

A bál teljes bevételét erdélyi barátaink kápolna felújítására ajánljuk fel!

 


Somogyvár Község Önkormányzatának hivatalos, időszaki, ingyenes kiadványa
Kiadja: Somogyvár Község Önkormányzata
Szerkeszti: a Képviselő-testület Kulturális és Sportbizottsága
Felelős szerkesztő: Vincze Rita körjegyző
Ez az e-mail cím a spamrobotok elleni védelem alatt áll. Megtekintéséhez engedélyeznie kell a JavaScript használatát. ; www.somogyvar.hu